Hiding

Hiding is a series of context-dependent video works. In the video, a group of people hide themselves. The people hiding are relevant for the context. Hiding -series is an attempt to shift a viewer’s perception about the chosen place with one simultaneous but multidirectional choreographic intervention on the site. The contextualization of the video into the space focuses on the movement of the viewer and it  moves and re-routes the perception of the viewer.

Camera: Vincent Roumagnac

Videos here:

Hiding#2 Research Pavilion, Venice 2015

Hiding#4 Performing Arts Research Centre, Theatre Academy, Helsinki 2016

///

Hiding on sarja konteksti-riippuvaisia videotöitä, joissa ryhmä ihmisiä piiloutuu. Piiloutujat ovat olennaisia toimijoita piiloutumiselle valitun paikan ja kontekstin kanssa.

Hiding -sarja pyrkii liikauttamaan katsojan havaintoa valitusta paikasta yhden samanaikaisen monisuuntaisen koreografisen eleen kanssa. Videon kontekstualisointi tilassa keskittyy katsojan liikkeen aktivoimiseen. Näin sen on mahdollista liikauttaa ja uudelleen reitittää katsojan havaintoa.

Kamera: Vincent Roumagnac

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

%d bloggers like this: