search instagram arrow-down

 

Hiding

Hiding is a series of context-dependent video works. In the video, a group of people hide themselves. The people who are hiding are relevant for the place, site, and context. Hiding -series is an attempt to shift a viewer’s perception about the chosen place, its materiality and dynamics, with one simultaneous but multidirectional choreographic gesture on the site. Further contextualization of the video into the space is based on thinking and experimenting with the relation in between the movement of the viewer and the documented video.

Videos here:

Hiding#2 Research Pavilion, Venice 2015

Hiding#4 Performing Arts Research Centre, Theatre Academy, Helsinki 2016

Camera: Vincent Roumagnac

///

Hiding on sarja konteksti-riippuvaisia videotöitä, joissa ryhmä ihmisiä piiloutuu. Piiloutujat ovat olennaisia toimijoita piiloutumiselle valitun paikan ja kontekstin kanssa.

Hiding -sarja pyrkii liikauttamaan katsojan havaintoa valitusta paikasta yhden samanaikaisen monisuuntaisen koreografisen eleen kanssa. Videon kontekstualisointi tilassa keskittyy katsojan liikkeen aktivoimiseen. Näin sen on mahdollista liikauttaa ja uudelleen reitittää katsojan havaintoa.

Kamera: Vincent Roumagnac
This entry was posted in ///.