A guest

Written in

by

A guest is a series of photography-diptych documentations from habitual walks through diverse surroundings and places. The experience about the encountered movement-place is formed by perceiving the simultaneously multidirectional motional circumstance and coupling into it. The project examines the notions of place and space as dynamic entities, and embodiment of a place as a process, which re-routes the experience of the encountered dynamic place. From the process that took place in between 2014 -2015 I present here one diptych, which was later contextualized as an installation into the corner of a studio.

I move, the city moves, earth as an ecological entity moves, space moves. I never come back in the universal scale of movement. Organisms are constructing various relations to their environment, my body regenerates, gets older, gets worn out – the effect of the gravity increases. In my daily life home, city, weather condition, landscape, people, animals, plants, things and phenomena as well as my daily steps, routes and choices – all become parsed as lived and experienced period. From the cellular level to the cosmology surrounding living condition organizes, takes shapes, and exists in a constant movement, which I perceive and onto which I react incessantly. I am surrounded and part of the infinite network and sets of movement relations. My life is in permanent interplayed tangle of perceived, conceptualized and lived, which I am aiming to structure – not necessarily to organize, but to be in that kind of relation with the environment, that continuation of the life is possible in a sustainable and re-generative way. The world is in constant becoming instead of something set forth. The world makes me move.” (research diary, 2014)

Photography: Vincent Roumagnac
Installation co-setting: Heikki Paasonen

FIN

Vieras

Vieras on valokuva-diptyykein dokumentoitu sarja kohtaamisia satunnaisten olosuhteiden kanssa. Työ on saanut alkunsa tavanomaisilta sunnuntai-kävelyiltä, joiden aikana olen kulkenut erilaisten paikkojen läpi. Kokemus paikasta on syntynyt havainnoimmalla samanaikaista monisuuntaista liikkeellistä ympäristöä ja kytkeytymällä havaittuun liikkeelliseen vyyhteen. Olen nostanut prosessista esiin yhden kuvaparin, joka artikuloi yllämainittua vuosina 2014 ja 2015 tapahtunutta prosessia. Kuvapari on kontekstualisoitu leijumaan studion nurkkaan.

“Minä liikun, kaupunki liikkuu, maapallo ekologisena kokonaisuutena liikkuu, avaruus liikkuu. En koskaan palaa universumin mittakaavassa. Erilaiset organismit muodostavat moninaiset suhteensa ympäristöön, ruumiini uudistuu, vanhenee, kuluu – painovoiman vaikutus kasvaa. Arkielämässäni koti, kaupunki, säätila, maisema, ihmiset, eläimet, kasvit, esineet, objektit, asiat ja ilmiöt ja päivittäiset askeleeni, reittini ja valintani muotoutuvat eletyksi ja koetuksi jaksoksi. Solutasolta kosmologiseen ympäröivä elävä olosuhde organisoituu, hakeutuu muotoihin ja ilmenee jatkuvassa liikkeessä, jota havainnoin ja johon reagoin alituisesti. Olen osa päättymätöntä liikkeiden verkostoa ja suhteita. Elämäni on jatkuvassa havaitun, eletyn ja käsitteellisen vyyhdissä, jota pyrin jäsentämään – en välttämättä organisoimaan, mutta hakeutumaan sellaiseen  suhteeseen ympäristöni kanssa, jotta elvyttävä ja kestävä elämän jatkuminen olisi mahdollista. Maailma on jatkuvassa joksikin-tulemisen tilassa. Maailma saa minut liikkeeseen.” (tutkimuspäiväkirja)

Valokuva: Vincent Roumagnac
Installaatio -yhteistyö: Heikki Paasonen
guest1-3
guest2.3

Tags

Website Powered by WordPress.com.