search instagram arrow-down

meteorhd

Meteor

Meteor is a project which combines an artistic research essay and a Twitter -account PlanetaryMovements. It is an inquiry to the choreographic techno-eco-somatic practice, which is based on the questions such as: How does the immediacy of the somatic practice and the hypermediacy of the body using technological device re-mediate each other? How does the choreographic emerge in between these practices? Meteor is an attempt to embody the planetary movement on a journey through the unknown universe. Here an organic interior dissolves, and an exterior occupies the body entirely. How do these intimate processes create choreographic potentials and how do they operate together as choreographic atmosphere?

///

Meteor on taiteellisen tutkimuksen essee, astrokoreografia ja Twitter tili nimeltä PlanetaryMovements. Taiteellisen ruumiillisen praktiikan kannalta projekti kaivautuu koreografisen tekno-eko-somatiikan pariin. Työn teleskooppisessa fokuksessa on planetaarisen liikkeen ruumiillistaminen matkalla läpi tuntemattoman universumin. Orgaaninen sisus hajoaa ympäröivään sfääriin samalla kun ympäröivä ulkoinen ottaa  ruumiin haltuun. Miten nämä kaksi prosessia toimivat yhdessä koreografisena atmosfäärinä?

This entry was posted in ///.