.

‘Choreography as reading practice’ indicates to that history of Choreography in which choreographic practice is understood as a writing practice. In my doctoral artistic research project I examine choreography as a reading practice based on the artistic and practical shift that has happened in my choreographic practice when it comes to thinking about the situational relations between movement, materiality, corporeality, and embodiment.

By the word reading I do not mean only the bodily skill and sensitivity to de- and re-code a certain number of surrounding movements, but it includes also a creative and wild act of setting them into an artistic relation with each other in order to produce meaning, imagination, and choreographic art.

The workshop took place in Critical Path in Sydney 16. – 17.7.2016.

.

5s

.

FIN

Koreografian ajattelu kirjoittamisen historian kautta on perusteltua sanan ’koreografia’ etymologian takia. Moninaisten tanssinotaatio –systeemien kehitys, historia ja tarkoitus tukevat ja vahvistavat tätä ymmärrystä. Liikkeen, paikan ja painetun merkin tai symbolin yhdistymisen koreografia-kirjoitukseksi voi ymmärtää myös prosessiksi, jossa koreografista tuli henkilö, jonka oletettiin osaavan lukea notaatiota. Olen kiinnostunut siitä mitä lähtökohtainen toiminnallinen muutos koreografi-kirjoittajasta koreografi-lukijaksi taiteen tekemisessä, ruumiillisuudessa ja materiaalisuudessa aiheuttaa. Muutos on ollut konkreettinen taiteellisessa työssäni.

Lukemisella en tarkoita pelkästään kykyä ja herkkyyttä tunnistaa ja jäsentää tiettyä määrää ruumista ympäröiviä liikkeitä, vaan lukeminen sisältää myös mielikuvituksellisen ja villin liikkeiden yhteen saattamisen ja erilaisten vuorovaikutuksellisten ja liikkeiden välisten suhteiden luomisen merkitysten mahdollistamiseksi ja tuottamiseksi.

.

3s

Tags

Website Powered by WordPress.com.