spof

spof refers to ‘single point of failure’, and here I think of it loosely as a flaw in an ability to recognize the motional surrounding circumstance and changes of its materiality. This flaw produces ‘spoffing’ and a spof. Simultanously spoffing relates to the rotational axis of the planet Earth, which is approximately 23,5°. Thus spof is a choreographic experiment with the relation between place and space, between the sense of place and sense of space, and between the experience of place and experience of space in a planetary scale.

spof is an ongoing experiment-in-process. So far I have spoffed in San Francisco, Tokyo, Busan, Helsinki, Paris and Barcelona.

spof_Busanweb

FIN

spof viittaa sanoihin ‘single point of failure’ ja tässä yhteydessä ymmärrän projektin nimen särönä kyvyssä tunnistaa liikkeellistä ympäröivää olosuhdetta ja sen muuttuvaa materiaalisuutta. Tämä särö aiheuttaa spoffin. Samalla spof on suhteessa maapallon pyörimisakselin kaltevuuteen, joka on noin 23,5°. Kokeilevaan koreografiaan perustuva  projekti tarkastelee tilan ja paikan suhdetta planetaarisessa mittakaavassa. Tähän mennessä spof on toteutunut San Franciscossa, Tokiossa, Busanissa, Helsingissä, Pariisissa ja Barcelonassa.

spofTokyo