Atmospheric Choreography: Mars

mars0-1

This speculative choreography project explores the practice of choreography in Martian conditions. Extreme cold, unbreathable atmosphere, constant radiation from space, toxic soil, and low gravity set the conditions for choreographic to emerge. The physical environmental terrain transforms human body’s muscle mass, bone density, and organ function. The project explores the im/possible embodiment of the choreographies and movements that form the Martian sphere, and thus the project extends the history of choreography and site-specificity towards the interplanetary scale with acknowledging the ethical problematic of the colonization of space.

In the project I train relevant skills in my Interplanetary Skills Training Lab, and explore the imaginary embodiments outdoors. How does the terrestrial body and choreographic thinking, and knowledge, transform when meeting the extra-terrestrial sphere? Mode of presentation: documents, manual

///

Tämä spekulatiivisen koreografian projekti tunnustelee koreografian praktiikkaa marsilaisissa olosuhteissa. Äärimmäinen kylmyys, hengitykseen sopimaton ilmakehä, jatkuva avaruussäteily, myrkyllinen maaperä ja alhainen painovoima asettavat ehdot koreografiselle tulla esiin. Kyseinen fyysinen ympäristö muuttaa ihmisruumiin lihasmassaa, luun tiheyttä ja elimistön toimintaa. Projekti tutkii Marsin muodostavien koreografioiden ja liikkeiden ruumiillistamista ja laajentaa näin koreografian ja paikkasidonnaisen taiteen jatkumoa kohti inter-planetaarista tiedostaen avaruuskolonialismiin liittyvät eettiset kysymykset.

Projektissa harjoittelen relevantteja taitoja Interplanetaaristen Taitojen Harjoituslaboratoriossa ja tutkin imaginaarisia ruumiilistumia ulkotiloissa. Taiteellinen muoto: dokumentit, manuaali

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

%d bloggers like this: