#CHARP

2405etlab2pieni

#CHARP forms with planetary and intergalactic movements. The work exposes choreographic hyper-reading practice, its embodiment and choreographic materialization with three performers. How to take place in and with the movements which extend beyond telescopic vision?  How to embody hyper-reading of the planetary movements that set conditions for the choreographic (hypertext) to emerge? What happens to the movement when it is mediated to choreography?

Working group: Outi Condit, Simo Kellokumpu, Paula Kramer and Vincent Roumagnac

Premiere: 30.6. 2017 Research Pavilion, Venice

The project has been supported and developed with:

Critical Path (Sydney), “Writing Movement” -group, Institute for Theatre Studies at Freie Universität (Berlin), Ehkä -production (Turku), SAR Conference in Helsinki, Wihuri Foundation (Finland) and Helander Foundation (Finland), University of the Arts Helsinki, Performing Arts Research Center TUTKE, Helsinki, Research Pavilion, Venice.

More info here

///

#CHARP muotoutuu planetaaristen ja intergalaktisten liikkeiden kanssa. Mielikuvitukselliset mittakaavat ja suhteet aktivoituvat. Miten ruumiillistaa liikkeitä, jotka luovat olosuhteet koreografiselle tulla esiin? Mitä liikkeelle tapahtuu, kun se medioituu koreografiaksi?

Työryhmä: Outi Condit, Simo Kellokumpu, Paula Kramer and Vincent Roumagnac

Ensi-ilta: 30.6.2017 Tutkimuspaviljonki, Venetsia

Projektia ovat tukeneet: Critical Path (Sydney), “Writing Movement” -ryhmä, Institute for Theatre Studies at Freie Universität (Berlin), Ehkä -production (Turku), SAR -konferenssi Helsinki, Wihurin rahasto, Helanderin säätiö, Taideyliopisto, Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke, Helsinki, Tutkimuspaviljonki, Venetsia.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

%d bloggers like this: