mars_skin

Atmospheric Choreography: Mars is a speculative choreography project, which explores the practice of choreography in Martian conditions. Extreme cold, unbreathable atmosphere, constant radiation from space, toxic soil, and low gravity set the conditions for choreographic to emerge. The physical environmental terrain transforms human body’s muscle mass, bone density, and organ function. The project explores the im/possible embodiment of the choreographies and movements that form the Martian sphere, and thus the project extends the history of choreography and site-specificity towards the interplanetary scale and continues the dialogue between art and the Universe.

In the project I train relevant skills in my Hybrid Interplanetary Life Lab (HILL), and explore the imaginary embodiments outdoors. How does the terrestrial body and choreographic thinking, and knowledge, transform when meeting the extra-terrestrial sphere?

marstraininglab3

FIN

Atmospheric Choreography: Mars on spekulatiivinen koreografiaprojekti, joka tarkastelee koreografian praktiikkaa marsilaisissa olosuhteissa. Äärimmäinen kylmyys, hengitykseen sopimaton ilmakehä, jatkuva avaruussäteily, myrkyllinen maaperä ja alhainen painovoima asettavat ehdot koreografiselle tulla esiin. Marsilainen fyysinen ympäristö muuttaa ihmisruumiin lihasmassaa, luun tiheyttä ja elimistön toimintaa. Miten ruumiillistaa Marsin muodostavia liikkeitä? Millaista koreografista taidetta marsilaiset olosuhteet kutsuvat esiin? Projekti laajentaa koreografian ja paikkasidonnaisen taiteen jatkumoa kohti interplanetaarista, ja käy dialogia taiteen ja universumin välisen historian kanssa.