ri:vr

Written in

by

.

ri:vr is a performance installation that emerges at the intersection of queer-ed spaces/bodies and interplanetary culture. The project belongs to the corpus of works  which I call ‘astroembodied choreostructions’; a series of choreographic works in which the questions of corporeality and embodiment materialize, beyond the human spatial scale, towards and in, an interplanetary dimension.

In dialogue with contemporary science fiction, game art, queer theory, and monstrology, the work is also informed by its geographic and cultural context, that of a residence on the banks of the river Seine in Paris. The performance-installation enmeshes fluvial movements, torrential satellite-bound showers of data, and cellular becoming of the human body conditioned by algorithmic wire-speed

ri:vr is the second part of the astrotrilogy -project, which was started by pompom, which was realized in Tokyo and Helsinki during 2017/18.

The project continues my collaboration with French artist Vincent Roumagnac.

Supported by Arts Promotion Centre Finland (Taike) and l’Institut finlandais (Paris).

.

premiere1

.

FINri:vr on esityksellinen installaatioprojekti jonka lähtökohtina ovat kokemuksellinen vino tila, ja interplanetaarisuuden kulttuuri. Projekti jatkaa työtäni ‘astroruumiillisten koreostruktioiden’ parissa, joissa kysymykset ruumiillisuuden ja materiaalisuuden välisistä suhteista laajenevat ihmisen kokoisen ja kestoisen mittakaavan yli.

ri:vr käy dialogia spekulatiivisen fiktion, pelitaiteen, queer-teorian ja monstrologian kanssa. Työprosessi on saanut vaikutteita myös sen maantieteellisestä ja kulttuurisesta kontekstista; residenssiajasta Seine –joen varrella Pariisissa. Työssä joelliset virtaavat liikkeet, satelliiteista ryöppyävät datasuihkut ja piuhojen algoritminen kiito sekoittuvat ruumiissa, joka on joksikin-tulemisen tilassa.

ri:vr on toinen osa Astrotrilogia -projektista, jonka ensimmäinen osa pompom valmistui Tokiossa 2018

Työtä tukee Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja Suomen Ranskan instituutti L’institut finlandais (Pariisi)

Tags

Website Powered by WordPress.com.