OUMUAMUA_Gravity Escape

Written in

by

It arrived on October 19, 2017. By that time, the flies had already disappeared and several swallows had collided with my bedroom window. October evenings were warm. Rick Deckard’s words brush softly my lips: “Sometimes to love someone, you got to be a stranger.”

Oumuamua_Gravity Escape is a choreographic installation that shifts the geo-centered human place-taking towards interplanetary scales and speeds. The work amplifies the history of site-sensitive practices by projecting the notion of ‘place’ to Outer Space. It brings together speculative fiction, terraforming imaginaries, and the choreographer’s experiments on astroembodiments.

Spotted in October 2017, Oumuamua is the first interstellar body that moves through the Solar System. The work premieres in May 2021, when the vegetal and other organic life forms unfold in the northern hemisphere of the Earth.

The work is part of my artistic-research postdoc -project xeno/exo/astro-choreoreadings.

Supported by: Arts Promotion Centre Finland and Performing Arts Research Centre, TUTKE, Theatre Academy University of the Arts Helsinki

OUMUAMUA_Painovoimapako

Se saapui 19.10.2017. Niihin aikoihin kärpäset olivat jo kadonneet ja makuuhuoneeni  ikkunaan oli törmännyt useampi haarapääsky. Lokakuun illat olivat lämpimiä. Rick Deckardin sanat hipaisevat huuliani: ”Sometimes to love someone, you got to be a stranger.”

Oumuamua_Painovoimapako on koreografinen installaatio, joka siirtää ihmisen Maa-keskeisen paikan ja paikantumisen interplanetaarisiin mittakaavoihin ja nopeuksiin. Työ avartaa paikkasidonnaisen ja koreografisen taiteen historiaa ja praktiikkaa venyttämällä ’paikan’ ulkoavaruuteen. Työssä yhdistyvät spekulatiivinen fiktio, maankaltaistamiskuvitelmat sekä koreografin astroruumiilliset kokeilut.

Lokakuussa 2017 havaittu Oumuamua on ensimmäinen Aurinkokunnan

läpi liikkuva tähtienvälinen kappale. Työ saa ensi-iltansa toukokuussa 2021, jolloin Maan pohjoisella pallonpuoliskolla eliö- ja kasvimaailman elämä puskee esiin.  

Työ on osa taiteellis-tutkimuksellista post.doc –projektiani xeno/exo/astro-choreoreadings.

Työtä on tukenut Taiteen edistämiskeskus sekä Esittävien taiteiden tutkimuskeskus, TUTKE, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Tags

Website Powered by WordPress.com.