xeno/exo/astro-choreoreadings

Written in

by

xeno-/exo-/astro -choreoreadings is a post doctoral artistic research project, which delves into the choreoreading practice and research questions that re-open site- and place-responsive choreographic practices by taking the scale of the notions of ‘site’ and ‘place’ to outer space. The research process is multidisciplinary and hybrid in nature and it produces artworks, traces and reflections. The main purpose of the project is to develop new perspectives to place- and site-responsive choreographic practices and produce artworks, which emerge from engaging with the critical material of speculative fiction, astrobiology, astronomical data, and queer theory. 

The project continues my doctoral artistic research project Choreography as reading practice, which I concluded in 2019. I am conducting the post-doctoral project as a visiting researcher in the Performing Arts Research Centre in the University of the Arts Helsinki.

The project is generously funded by The Finnish Cultural Foundation.

.

.

xeno/exo/astro -choreoreadings on väitöstutkimukseni jälkeinen taiteellisen tutkimuksen projekti, joka tarkastelee koreolukemisen praktiikkaa ja siihen liittyviä taiteellisia kysymyksiä, jotka venyttävät paikkasidonnaisia lähtökohtiaan ulkoavaruuteen. Monitaiteinen tutkimusprosessi tuottaa taiteellisia töitä ja jälkiä sekä niiden reflektointia. Projektin päätavoitteena on luoda uusia näkökulmia paikkasidonnaisiin koreografsiin praktiikoihin ja tuottaa taideteoksia, jotka nousevat esiin spekulatiivisen fiktion, astrobiologian, tähtitieteellisen datan ja queer-teorian yhteenkietoutumista.

Projekti jatkaa tohtorintutkintoon johtanutta taiteellista tutkimusprojektiani Choreography as reading practice, jonka sain päätökseen vuonna 2019. Toteutan post-doc -projektia tällä hetkellä vierailevana tutkijana Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Post.doc -projektiani tukee Suomen Kulttuurirahasto.

Tags

Website Powered by WordPress.com.