DSC_1479s

I am a finnish (born in Lapland) artist, choreographer and researcher based in Helsinki.  My artistic works examine the choreographic relations between corporeality and materiality in various scales and contexts. My work operates in the entanglement of contemporary speculative fiction, interplanetary culture, astrobiology and queer(ing) space. In my performance installation works there are various means at hand from the fields of performing and visual arts.

In the doctoral artistic research project (2013-2019) I examined choreography as reading practice. I developed a choreo-orientated practice which I call choreoreading and which delves into the conditions of movement and choreography through the following transformations:

from choreographer to choreoreader

from choreographing to choreoreading

from grounded embodied choreographic construction to astroembodied choreostruction

from human vessel to human atmospheric organism

The commentary of the doctoral research project is published in the Research Catalogue: https://www.researchcatalogue.net/profile/show-exposition?exposition=437088

Contact: skelloku@gmail.com

FIN

Olen Helsingissä asuva taiteilija, koreografi ja tutkija. Taiteellinen työni tarkastelee ruumiillisuuden ja materiaalisuuden välisiä koreografisia suhteita erilaisissa olosuhteissa ja  viitekehyksissä. Taiteelisessa praktiikassani toimivat termit ‘paikka’ ja ’tila’  ulottuvat töissäni ulkoavaruudelliseen ja interplanetaariseen mittakaavaan. Työni muodostuu science-fictionin, interplanetaarisen kulttuurin, astrobiologian ja vinon tilan (queer/ed space) yhteenkietoutumissa. Esityksellisissä installaatiotöissäni yhdistelen esittävän ja visuaalisen taiteen erilaisia keinoja ja materiaaleja.

Vuosien 2013-2019 aikana kehitin tohtorintutkintoon johtaneessa taiteellisessa tutkimusprojektissani taiteellisen praktiikan, jota voisi suomeksi kutsua koreolukemiseksi. Lyhyesti sanoen uudenlainen näkökulma koreografiseen praktiikkaan nousi pitkäkestoisesta prosessista, jossa tarkastelin taiteen tekemisen keinoin aiempaa praktiikkaani, koreografian etymologiaa ja sen taiteellista länsimaista historiaa  kirjoittamisen ja lukemisen välisen dynamiikan näkökulmasta. Tutkimusprosessin aikana olen kehittänyt tätä praktista näkökulmaa kahdessa tarkastetussa taiteellisessa osassa sekä muissa taiteellisissa töissä ja työpajoissa.

Tutkimukseni on julkaistu kansainvälisellä Research Catalogue alustalla: https://www.researchcatalogue.net/profile/show-exposition?exposition=437088

Yhteystiedot: skelloku@gmail.com